Entreprenörer

Båtnamn: Ellen af Harstena
Skeppare: Magnus Lindkvist
Hemmahamn: Fyrudden
Byggd: År 1885
Längd: 23,5 m
Bredd: 4,7 m
Fart: 8 kn
Pass. antal: 90
Övrig verksamhet: Charterturer, Bröllop, Guidningar
Adress: Harstena, 610 42 Gryt
Telefon: 0760-775550
Linje: Grön linje

Båtnamn: Svanö
Skeppare: Magnus Lindkvist
Hemmahamn: Harstena
Byggd: År 1899
Längd: 18,5 m
Bredd: 4,0 m
Fart: 8 kn
Pass. antal: 75
Övrig verksamhet: Charterturer, Bröllop
Adress: Harstena, 610 42 Gryt
Telefon: 0760-775550
Linje: Röd linje

Båtnamn: Lindskär
Skeppare: Gunnar Bergström
Hemmahamn: St Anna
Byggd: År 1976
Längd: 16,30 m
Bredd: 4,03 m
Fart: 12 kn
Pass. antal: 78
Övrig verksamhet: Charterturer
Adress: Espholm, 614 98 Sankt Anna
Telefon: 0121-51183, 0708-259180
Linje: Röd linje

Båtnamn: Ziva
Skeppare: Annette Hansell
Hemmahamn: Fyrudden
Byggd: År 2010
Längd: 11,3 m
Bredd: 3,3 m
Fart: 30 kn
Pass. antal: 24
Övrig verksamhet: Taxitrafik
Adress: Fyrudden, 61596 Gryt
Telefon: 0708-392236
Linje: Postturen